Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

10 i 11 września 2008 roku, w Senacie RP spotkali się przedstawiciele Kancelarii Senatu z reprezentantami organizacji pozarządowych. W trakcie spotkań przedstawione zostały zasady zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 roku.

W spotkaniu udział wzięła minister Ewa Polkowska Szef Kancelarii Senatu.

Omówione zostały zagadnienia związane z przyjętymi kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2009 - 2011 oraz priorytetami finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 roku (uchwały nr 155 i 154 Prezydium Senatu z 6 sierpnia 2008 roku). Uczestnicy szkolenia zapoznali się szczegółowo z procedurą zlecania zadań i przyznawania dotacji na ich wykonanie, obowiązującą w Kancelarii Senatu.

Zajęcia warsztatowe były okazją do bezpośrednich rozmów z pracownikami Biura Polonijnego oraz próbnego wypełnienia nowego formularza wniosku o zlecenie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za Granicą. W czasie dyskusji panelowej zainteresowani uzyskali odpowiedzi na pytania, które pojawiły się podczas warsztatów.

Spotkanie umożliwiło nawiązanie bezpośredniej współpracy między przedstawicielami organizacji pozarządowych, odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą z pracownikami Biura Polonijnego Kancelarii Senatu.

W warsztatach wzięło udział ponad 120 osób, reprezentujących około osiemdziesiąt organizacji pozarządowych, zainteresowanych realizacją zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 roku.

U. Luboińska

Materiały informacyjne


fot. R. Łanczkowski