Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą - Ateny 2008 rok

Tegoroczne obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą odbyły się w Grecji w Atenach. Obchody święta 2 maja Marszałek Senatu rozpoczął 1 maja br. wizytą w Szkole Polskiej w Atenach im. Zygmunta Mineyki. W trakcie wizyty uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny. Marszałek spotkał się z nauczycielami oraz rodzicami dzieci, obejrzał także klasy, w jakich polscy uczniowie pobierają naukę. Szkoła Polska w Atenach istnieje od 1997 roku, wcześniej w Atenach funkcjonowały niezależnie Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie oraz Katolicka Szkoła Polska im. Romka Strzałkowowskiego. Obecnie w szkole naukę pobiera ponad 1300 uczniów. Uczniowie podkreślali, że choć Grecja jest dla nich przyjazna to naukę na studiach wyższych chcą kontynuować w Polsce.

Marszałek Senatu złożył wieniec na grobie Zygmunta Mineyki, organizatora ruchu narodowowyzwoleńczego w Polsce i na Litwie, pierwszego sportowego korespondenta z Olimpiady 1896 roku w Atenach oraz pracownika greckiej administracji państwowej i odkrywcy Dodony. Po uroczystości, Marszałek Senatu rozmawiał z jednym z prawnuków Mineyki, Nikosem Papandreu. Delegacja parlamentarna złożyła także kwiaty na grobie Andreasa Papandreu, wieloletniego premiera Grecji, wnuka Zygmunta Mineyki.

W godzinach popołudniowych delegacja udała się na spotkanie z młodzieżą polonijną oraz parafianami. Spotkanie odbyło się w parafii polskiej w Atenach. W trakcie spotkania Marszałek Senatu zapoznał się z problemami, z jakimi stykają się polscy emigranci w Grecji. Większość uczestników spotkania to byli przedstawiciele emigracji zarobkowej z lat 90-tych.

2 maja Marszałek Senatu spotkał się z przedstawicielami środowiska polonijnego oraz organizacji polonijnych w Grecji. W trakcie wizyty, w ramach której poruszano tematy dotyczące organizowania się Polonii w Grecji, przedstawiciele różnych środowisk polonijnych obecni na uroczystościach wymienili się swoimi doświadczeniami.

Po spotkaniu Marszałek Senatu RP wziął udział w oficjalnej części obchodów - festynie w ateńskim parku Veiku. Festyn rozpoczęli gospodarze, dyrektor Szkoły Polskiej w Atenach oraz redaktor naczelny Kuriera Ateńskiego. Marszałka Senatu powitał także Burmistrz Galatsi, pan Kyriakos Tsiros. Kolejno przemawiał przedstawiciel władz greckich, poseł Antonios Samaras, który przypomniał wszystkim obecnym historię emigracji polskiej w latach 80-tych, wyraził także ogromną sympatię na narodu polskiego.

Marszałek podziękował przedstawicielom władz greckich za okazane polskim emigrantom z latach 80-tych wsparcie. Podkreślił, że przedstawiciele władz greckich zapewniali go, że Polacy mieszkający w Grecji cieszą się najwyższym szacunkiem. Zwracając się do uczestników spotkania, przypomniał także jak wielu Polaków jest rozsianych po całym świecie. Marszałek podziękował rodakom za postawę oraz dbanie o dobre imię ojczyzny. Zapewnił, że Senat RP wspiera i będzie wspierał wszystkich Polaków mieszkających poza granicami Polski.

Po odegraniu hymnu polskiego, rozpoczęła się część artystyczna festynu. Na scenie kolejno prezentowały się dzieci i młodzież ze Szkoły Polskiej w Atenach a także grupa przedszkolaków. Odwiedzający festyn mogli spróbować polskich dań, zakupić książki i podręczniki, a przede wszystkim spotkać się z Marszałkiem Senatu RP oraz posłami i senatorami, którzy towarzyszyli Marszałkowi w wizycie. W festynie, wg różnych szacunków wzięło udział od kilkuset do kilku tysięcy ludzi. Na zakończenie festynu odbył się występ zespołu - Budka Suflera.

Opr. Biuro Polonijne, E. Andrzejczak