Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Doradców ds. Migracji Obywateli Polskich do Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Zespół Doradców ds. Migracji Ekonomicznej Obywateli Polskich do Państw Członkowskich Unii Europejskiej został powołany Uchwałą Prezydium Senatu 22 czerwca 2007 r. Do zakresu działania Zespołu należy wyrażanie opinii w sprawach procesów i zjawisk towarzyszących migracji ekonomicznej obywateli polskich do państw UE oraz o kierunkach działań Senatu w sprawach związanych z migracją.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wręczył członkom Zespołu - przedstawicielom nauki, organizacji pozarządowych i środowisk polonijnych - akty powołania.

W skład Zespołu Doradców weszli: prof. Marek Okólski, doc. Marek Kupiszewski, dr Paweł Kaczmarczyk, prof. Krystyna Iglicka, prezydent honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak, Prezes Stowarzyszenia Polskiego w Irlandii Północnej Maciej Bator oraz koordynator projektów Polskiego Centrum Informacji i Kultury w Dublinie - Marek Czenczek.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz przypomniał, że wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzmożoną migrację zarobkową Polaków do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Szwecji, Holandii oraz innych krajów Wspólnoty, które zechciały otworzyć swoje rynki dla polskich pracowników. Marszałek podkreślił, że proces migracji zarobkowej jest bardzo złożony i tylko z udziałem ekspertów w dziedzinie socjologii, ekonomii, migracji, demografii, a także przy wykorzystaniu doświadczenia praktyków, możliwe jest właściwe rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z tym zjawiskiem.

Emigracja z Polski, zwłaszcza po 2004 roku tworzy dla Polski zarówno problemy jak i szanse. Według ekspertów celem państwa powinno być zminimalizowanie problemów oraz maksymalizownie potencjału ekonomicznego i modernizacyjnego poprzez realizowanie takich priorytetów jak:
- tworzenie systemu informacji dla migrantów, aby mogli oni podejmować świadome decyzje migracyjne,
- ograniczenie wielkości migracji
- tworzenie zachęt do powrotu i usuwanie barier uniemożliwiających powrót.

W opinii Doradców młodzi migranci są obywatelami Europy. Obecnie Polacy w Wielkiej Brytanii są czwartą pod względem wielkości grupą etniczną w tym kraju. Ważne jest, aby pomóc młodym ludziom odnaleźć się w kraju przyjmującym i zachęcać do udziału w jego życiu społecznym i politycznym.