Wizyta przedstawicieli Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w Dublinie, Edynburgu, Kirkcaldy, Aberdeen i Londynie w dniach 30.01. - 04.02.2008

Rozpoznanie sytuacji oraz potrzeb środowisk polskich w Dublinie, Edynburgu i w Londynie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polaków przybyłych na Wyspy po roku 2004, było głównym celem wizyty delegacji Senatu w Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi podczas szeregu rozmów i spotkań były edukacja w zakresie języka oraz kultury polskiej dla dzieci polskich pracowników, kwestie związane z zatrudnieniem Polaków na Wyspach, oraz sprawy kultury i integracji polskiej społeczności.

Pierwszego dnia wizyty delegacja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej spotkała się w siedzibie Rady Miasta z władzami Dublina, przedstawicielami Centrali Irlandzkich Związków Zawodowych oraz z przedstawicielami Polskiego Centrum Informacji i Kultury. Podczas spotkania rozmawiano o projekcie utworzenia Central Eastern European Organization, ochronie praw polskich pracowników zatrudnionych w Irlandii oraz inicjatywach Polskiego Centrum Informacji i Kultury.

Senatorowie spotkali się również z przedstawicielami Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka", Merchant Quay Ireland oraz Homeless Agency.

W godzinach wieczornych delegacja Senatu RP spotkała się z duszpasterzem Polaków w Irlandii, ks. Jarosławem Maszkiewiczem, oraz odwiedziła kościół św. Audoena przekazany w 2006 roku społeczności polskiej przez władze Dublina. W spotkaniu brała udział pani Aneta Oczki, dyrektor Polonijnej Szkoły Podstawowej, która przedstawiła trudności lokalowe, z jakimi boryka się szkoła. Oprócz zajęć dla dzieci przy szkole prowadzony jest punkt informacji dla Polaków przyjeżdżających do Dublina oraz nauka angielskiego dla rodziców.

O godzinie 19:00 rozpoczęło się spotkanie w Polskim Ośrodku Społeczno - Kulturalnym z działaczami organizacji i przedstawicielami mediów polonijnych. Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach wsparcia finansowego inicjatyw kulturalnych ze strony władz polskich, remontu pomieszczeń w piwnicy Polskiego Ośrodka Społeczno - Kulturalnego, a także na temat potrzebnych ułatwień dla Polaków pragnących powrócić do kraju.

31 stycznia w gmachu Parlamentu Irlandii odbyło się spotkanie z p. Conorem Lenihanem, ministrem do spraw integracji. Omówiono sprawę konieczności zapewnienia tłumaczeń dla Polaków nieznających języka angielskiego, a korzystających z irlandzkich sądów i szpitali, kwestię nauczania języka polskiego dzieci polskich pracowników, oraz zwrócono uwagę na pojawiające się przypadki nierespektowania praw pracowniczych wobec Polaków podejmujących legalne zatrudnienie w Republice Irlandii. Zadeklarowano chęć współpracy w rozwiązywaniu pojawiających się trudności.

O godzinie 13:00 rozpoczęły się rozmowy z dr Michaelem Woodsem, przewodniczącym Komisji Zagranicznej Parlamentu Irlandii. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele polsko -irlandzkiej grupy parlamentarnej. Podczas rozmów poruszono tematy związane z edukacją i zatrudnianiem polskich pracowników w Irlandii. Strona irlandzka wyraziła uznanie dla wkładu pracy Polaków we wzrost ekonomiczny Irlandii oraz sympatię dla polskiej społeczności na Zielonej Wyspie.

Po południu senatorowie odwiedzili też nową siedzibę Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie. Przybycie do pracy w Irlandii po roku 2004 około 250 tysięcy Polaków znacznie obciążyło polskie służby konsularne. W godzinach wieczornych senatorowie przybyli do  Edynburga.

1 lutego 2008 roku w godzinach porannych senatorowie ospotkali się z pracownikami Konsulatu Generalnego w Edynburgu. W południe miał miejsce roboczy lunch z przedstawicielami duszpasterstwa katolickiego - ks. Marianem Łękawą, rektorem Polskiej Misji Katolickiej, ks. Marianem Putonem i ks. Krzysztofem Garwolińskim. Podczas spotkania omawiano problemy oświatowe oraz sprawy związane z duszpasterstwem polskim w Irlandii.

Następnie odbyło się spotkanie z Ianem Carnahanem, przedstawicielem Fresh Talent Initiative, agencji mającej na celu pozyskiwanie dla szkockiego rynku pracy wykwalifikowanych pracowników z nowych krajów członkowskich UE. O godzinie 19:00 w Domu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Edynburgu delegaci z Polski spotkali się z kombatantami oraz przedstawicielami młodej migracji poakcesyjnej. Przedstawiciel kombatantów, Józef Jan Korabiowski odczytał posłanie do gości z Polski oraz młodych migrantów, zarysowujące historię walk Polaków w Wielkiej Brytanii. Następnie przedstawiciele młodej migracji mieli okazję zapoznać senatorów ze swoimi projektami - zorganizowania festiwalu kultury polskiej w Edynburgu, utworzenia platformy integrującej Polaków Baza oraz innych projektów kulturalnych.

Po spotkaniu z Polakami senatorowie udali się do budynku i kościoła "Lady Glonorchy`s" przy Roxburgh Place w Edynburgu. Senatorowie zapoznali się z projektem utworzenia Polskiego Ośrodka Społecznego i Ewangelizacyjnego.

Po wizycie w kompleksie nieruchomości "Roxy" delegacja udała się do Cowgate Centre - jedynego dziennego i nocnego centrum dla osób bezdomnych w Edynburgu, w którym zatrudnieni są psychologowie i pracownicy społeczni z Polski. Z pomocy centrum korzysta codziennie wielu Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

2 lutego 2008 roku delegacja Senatu RP przybyła do  południowej Szkocji, do miejscowości Kirkcaldy. W domu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów odbyło się spotkanie delegacji z przedstawicielami Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Stowarzyszenia Polaków "Most" i władz miejscowych. SPK jest miejscem, w którym spotykają się i wspólnie celebrują polskie uroczystości przedstawiciele społeczności kombatanckiej i migrantów poakcesyjnych.

W godzinach wieczornych senatorowie przyjechali do Aberdeen, gdzie uczestniczyli w spotkaniu Polskiego Stowarzyszenia w Aberdeen zorganizowanym z okazji 15 jubileuszu organizacji. W uroczystościach uczestniczył także Lord Provost of Aberdeen, Peter J. Stephen z małżonką. Po spotkaniu odbył się bal, na którym tańczono polskie i irlandzkie tańce ludowe.

3 lutego 2008 roku, w godzinach rannych senatorowie udali się do Londynu.

O godzinie 13:00 delegacja wzięła udział w uroczystym spotkaniu w Ognisku Polskim z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim, Janem Mokrzyckim - prezesem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Andrzejem Morawiczem - prezesem Ogniska Polskiego i Heleną Miziniak - prezydent honorową Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Po uroczystym obiedzie delegacja obejrzała znajdujące się w Ognisku pamiątki po polskich Oficerach, kolekcje portretów oraz salę teatralną, w której znajdował się Teatr Mariana Hemara.

Po spotkaniu senatorowie udali się do siedziby ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii, gdzie odbyli rozmowy z ambasador Barbarą Tuge - Erecińską.

Po spotkaniu w ambasadzie senatorowie spotkali się z przedstawicielami najaktywniejszych polskich organizacji społecznych w Wielkiej Brytanii. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego. Udział w spotkaniu wzięli rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. Tadeusz Kukla, przedstawiciele Zjednoczenia Polskiego, Polskiego Ośrodka Społeczno - Kulturalnego, Polskiej Macierzy Szkolnej, Poland Street, Polish City Klub, Polish Psychologist, Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka". Organizacje polonijne przedstawiły senatorom swoją działalność oraz wyraziły zainteresowanie procedurą przekazywania pomocy finansowej ze środków Senatu na rzecz opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

4 lutego 2008 roku senatorowie spotkali się z byłymi lotnikami i złożyli wiązankę pod pomnikiem ku czci poległych lotników polskich. Następnie odbyło się spotkanie z burmistrzem Ealing oraz jego współpracownikami w siedzibie Rady Borough of Ealing, dzielnicy partnerskiej warszawskich Bielan. Omawiano kwestię nauczania języka polskiego oraz języka angielskiego dla Polaków przebywających w Ealing.

Po spotkaniu z władzami Ealing, senatorowie udali się do dzielnicy Hammersmith and Fulham, gdzie odwiedzili dzienne centrum Broadway, na terenie którego funkcjonuje Centrum Integracji Fundacji "Barka".

Po wizycie delegacja spotkała się z parlamentarzystami brytyjsko - polskiej grupy parlamentarnej w Parlamencie Brytyjskim. Obecni byli: Alan Whitehaed, przewodniczący grupy parlamentarnej, Stephen Pound, sekretarz Grupy, oraz Tom Levitt, członek Grupy. Podczas rozmów podkreślano wolę współpracy w rozstrzyganiu kwestii nauczania języka polskiego. Parlamentarzyści brytyjscy zapoznali delegację z powstałą agencją do spraw zrównania praw pracowników agencyjnych i etatowych w sektorze rolnictwa i produkcji spożywczej.

Oprac. Urszula Luboińska