Prace komisji

Komisja Ustawodawcza

Przedmiotem działania komisji są: ogólna problematyka legislacyjna i spójności prawa, rozpatrywanie zmian Konstytucji, regulacji kodeksowych, inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych Senatu, analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i podejmowanie działań ustawodawczych mających na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. • Skład Komisji

 • Posiedzenia Komisji

 • Informacja o Komisji

 • Materiały dotyczące zagadnienia statusu ustrojowego asesora sądowego oraz reformy systemu naboru kadr do organów wymiaru sprawiedliwości z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Senatu RP w dniu 25 IV 2008 r. (plik w formacie pdf - 0.85 MB)

  Opinie do ustawy zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 993

  Opinie do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1012)

  Opinie do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1037)

 • Podkomisja do spraw Zmiany Konstytucji