Prace komisji

Podkomisja do Spraw Zmian Konstytucji

Przedmiotem działania komisji są: przedstawianie propozycji inicjatyw ustawodawczych Senatu w sprawie zmiany Konstytucji, monitorowanie sejmowych prac nad projektami ustaw o zmianie Konstytucji oraz informowanie o ich przebiegu, przedstawianie propozycji stanowisk w sprawach projektów ustaw o zmianie Konstytucji oraz zgłaszanych do nich poprawek i podejmowanie działań mających na celu umożliwienia uchwalania ustaw o zmianie Konstytucji w jednakowym brzmieniu przez Sejm i Senat.