Prace komisji

Uwagi do ustawy zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 993)

  • Stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pdf)

  • Stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych (pdf)

  • Stanowisko Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa (pdf)