Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Leszka Piechoty,
VII kadencja

 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zapewnienie odpowiedniej ochrony klientów firm deweloperskich(odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie utworzenia Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie zmian w systemie polskich stopni wojskowych (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do ministra finansów(odpowiedź) w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu".
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji (odpowiedź ) w sprawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zwolnień z opłat za przejazd autostradami w aglomeracji śląskiej (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatków(odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podmiotowości podatkowej w podatku od towarów i usług jednostek budżetowych, w szczególności urzędów poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego(odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie postępowań dotyczących zbrodni w okresie PRL. (odpowiedź) (odpowiedź 1)
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie raportu Instytutu Globalizacji na temat wzrostu akcyzy i jego konsekwencji dla rynku tytoniowego w Polsce (odpowiedź) .