Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 13
20 maja 2008 r.

obejmuje okres od 1 do 15 maja 2008 r.

 

11. posiedzenie Senatu

 • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polaków
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 roku.
 • Pozostałe prace Izby
 • Oświadczenia

  12. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Informacja Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2007 r.
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Rzecznika Praw Dziecka
 • Pozostałe prace Izby
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 18. posiedzenie
 • 19. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 6 maja 2008 r.
 • 13 maja 2008 r.
 • 14 maja 2008 r.
 • Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"