Poprzednia część, następna część, spis treści


Kontakty międzynarodowe

7 maja 2008 r. wizytę w Senacie złożył następca tronu Królestwa Hiszpanii JKW książę Asturii Filip wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

Marszałek Senatu podkreślił, że Polska zainteresowana jest w utrzymywaniu jak najlepszych kontaktów z Hiszpanią. Wyraził przekonanie, że wizyta księcia przyczyni się do wzmocnienia relacji między obydwoma krajami.

Zdaniem księcia Filipa, jego wizyta przypadła w bardzo dobrym czasie - rośnie współpraca gospodarcza Polski i Hiszpanii, rozwijają się kontakty między przedsiębiorcami z obu krajów, rozwija się współpraca kulturalna. W opinii księcia Filipa, należy wzmocnić kontakty między parlamentami, gdyż przekładają się one na dobre relacje między społeczeństwami.

Marszałek B. Borusewicz zgodził się, że kontakty międzyparlamentarne są bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście Traktatu z Lizbony, który wzmacnia rolę parlamentów narodowych. Poinformował, że polski parlament przyjął ustawę o Traktacie Lizbońskim. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.

Książe wyraził zadowolenie, że polski parlament tak szybko przyjął tę ustawę. Według niego przyjęcie Traktatu z Lizbony zmniejszy deficyt demokracji w UE i parlamenty narodowe będą się musiały zmierzyć z nowymi, trudnymi zadaniami. Zaznaczył, że Hiszpania ma szacunek dla polskiego doświadczenia w zakresie polityki wschodniej. Poinformował o doświadczeniach Hiszpanii w zakresie polityki śródziemnomorskiej i w Ameryce Łacińskiej. Zdaniem księcia dobrze byłoby, gdyby zagraniczną politykę unijną oprzeć na tych doświadczeniach.

Marszałek Senatu zaznaczył, że Polska jest zainteresowana budowaniem wschodniego wymiaru polityki wschodniej. Poruszył także kwestię bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki unijnej w tym zakresie.

Książe Asturii stwierdził, że wspólna polityka energetyczna to podstawowa kwestia dla bezpieczeństwa Europy. Dodał, że jeśli wszystkie kraje unijne przyjmą Traktat z Lizbony, to w 2010 r. Hiszpania obejmie prezydencję w zmienionej rzeczywistości i priorytetami jej przewodnictwa będzie: wspólna polityka dotycząca migracji i bezpieczeństwo energetyczne.

* * *

8 maja 2008 r. wizytę w Senacie złożyła wiceminister spraw zagranicznych i współpracy Królestwa Maroka Latifa Akherbach. Gościa przyjął wicemarszałek Marek Ziółkowski.

Podczas rozmowy wiceminister L. Akherbach podkreśliła, że celem jej wizyty jest wzmocnienie dialogu między Polską i Marokiem, które należą do wspólnego, eurośródziemnomorskiego kręgu kulturowego. Mówiąc o współpracy, która ożywiła się po akcesji Polski do UE, wymieniła m.in. zwalczanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Jak podkreśliła, ważne jest, by współpraca między naszymi krajami rozwijała się na różnych płaszczyznach, zarówno rządowej, jak i parlamentarnej.

Wiceminister L. Akherbach podkreślała, że Maroko przywiązuje dużą wagę do reform zmierzających do dalszej demokratyzacji i usprawnienia administracji państwowej.

Wicemarszałek M. Ziółkowski zwrócił uwagę, że wielu Polaków poznaje Maroko dzięki wyjazdom turystycznym. Jego zdaniem, ze względu na potencjał obu krajów należy rozwijać współpracę gospodarczą, zwłaszcza że spośród krajów Afryki Północnej Maroko jest najbardziej zorientowane na Unię Europejską. W tym kontekście wicemarszałek przywołał francuski projekt zacieśniania stosunków między krajami tego regionu a Wspólnotą Europejską w ramach Unii Eurośródziemnomorkiej.

Podczas spotkania wiceminister L. Akherbach mówiła również, że należy przeciwdziałać pogłębiającemu się zróżnicowaniu między krajami bogatymi i biednymi. Jej zdaniem, Europa zabiega o wolną wymianę towarów, utrudniając jednocześnie przepływ ludzi.


Poprzednia część, następna część, spis treści