Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 9
20 marca 2008 r.

obejmuje okres od 1 do 15 marca 2008 r.

 

6. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych".
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
 • Drugie czytanie projektu uchwały w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza
 • Pozostałe prace Izby
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 13. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 4 marca 2008 r.
 • 5 marca 2008 r.
 • 6 marca 2008 r.
 • 11 marca 2008 r.
 • 12 marca 2008 r.
 • 13 marca 2008 r.
 • Kontakty miedzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"