Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 4
5 stycznia 2008 r.

obejmuje okres od 16 do 31 grudnia 2007 r.

 

3. posiedzenie Senatu

 • Betlejemskie Światło Pokoju
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
 • Debata nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2008 r.
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
 • Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
 • Pozostałe prace Izby
 • Zmiany w składzie komisji senackich

  Prezydium Senatu

 • 6.posiedzenie

  Z prac komisji

 • 17 grudnia 2007 r.
 • 18 grudnia 2007 r.
 • 19 grudnia 2007 r.
 • 20 grudnia 2007 r.

  Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"