Poprzednia część, następna część, spis treści


Kontakty międzynarodowe

19 grudnia 2007 r. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Izby Reprezentantów Republiki Indonezji Agung Laksono wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

Marszałek Senatu podkreślił, że Indonezja jest najważniejszym partnerem Polski w Azji Południowo-Wschodniej. Wyraził zadowolenie z ożywionych kontaktów politycznych między obu krajami.

Przewodniczący A. Laksono zaznaczył, że stosunki polsko-indonezyjskie mają długą tradycję. Dodał, że dzięki współpracy z Polską Indonezja chce wejść na rynki europejskie. Poinformował, że w tym celu w przyszłym roku w Warszawie zostanie zorganizowana wystawa EXPO-Indonezja.

Zdaniem marszałka B. Borusewicza, Indonezja osiągnęła dobrą pozycję w swoim regionie nie tylko dzięki rozwojowi gospodarczemu, ale przede wszystkim dzięki ugruntowanej demokracji i stabilizacji. Marszałek zaznaczył, że Polska jest zainteresowana wzrostem wymiany handlowej z Indonezją.

Goście mówili, że Indonezja jest krajem położonym na 17 tysiącach wysp, a zatem do komunikacji potrzebne są statki, i na tym polu m.in. rysują się możliwości współpracy.

Marszałek Senatu przybliżył indonezyjskim gościom rolę Senatu w polskim systemie parlamentarnym. Goście byli zainteresowani działaniem drugiej izby w parlamencie, gdyż w Indonezji 5 lat temu została powołana Izba Reprezentantów Regionów - odpowiednik polskiego Senatu.

* * *

19 grudnia 2007 r. przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych senator Leon Kieres spotkał się z delegacją młodych pracowników MSZ Gruzji i Azerbejdżanu.

W skład delegacji wchodzili: naczelnik w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa i Integracji Europejskiej Torike Parulava, Lela Garsevanishvili - radca w Departamencie Integracji Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Gruzji, referent w Wydziale Współpracy i Rozwoju Gospodarczego Elszan Abdulazimow oraz Hamlet Akbarow - referent w Pierwszym Wydziale Zachodnim w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu.

Podczas spotkania senator L. Kieres zapoznał młodych dyplomatów z zakresem działania Komisji Spraw Zagranicznych oraz jej rolą w procesie legislacyjnym.

Przedstawiciele Azerbejdżanu przypomnieli niedawną wizytę marszałka Bogdana Borusewicza oraz jej znaczenie dla kontaktów bilateralnych. W swoich wystąpieniach poruszali kwestię Górnego Karabachu. Wskazywali także na poszukiwanie możliwości poszerzenia forum międzynarodowego, analizującego konflikt w tym regionie w ramach Unii Europejskiej (Parlament Europejski).

Przedstawiciele Gruzji poinformowali o zbliżających się wyborach prezydenckich. Omówili szczegóły sceny politycznej i parlamentarnej w tym kraju, sytuację w Płd. Osetii, a także proces wycofywania wojsk rosyjskich z baz wojskowych na terenie Gruzji.

Senator L. Kieres zapewnił o poparciu Polski dla obu krajów w ich dążeniach do uczestnictwa w Unii Europejskiej (w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa) i NATO. Podkreślił, że wraz z rozwojem europejskich programów pomocowych na rzecz Gruzji i Azerbejdżanu wzrośnie również rola Polski jako promotora euroatlantyckich aspiracji obu państw.


Poprzednia część, następna część, spis treści