Senatorowie

Senatorowie niezrzeszeni

  1. Bogdan Borusewicz


  • Adam Biela (od 28.04.2006 r. do 21.09.2006 r.)
  • Margareta Budner (do 24.01.2007 r.)
  • Waldemar Kraska (od 28.04.2006 r. do 21.09.2006 r.)
  • Władysław Mańkut (do 13.02.2007 r.)
  • Mieczysław Maziarz (11.05.-21.09.2006 r.; 1-11.12.2006 r.)