Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  36. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
senator Zbigniew Romaszewski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
senator Zbigniew Romaszewski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
senator Zbigniew Romaszewski
 1 Porzadek obrad Senator Krystyna Bochenek
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego szóstego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Mieczysław Szyszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Szyszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Bogusław Kowalski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Komitecie Integracji Europejskiej Daniel Pawłowiec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Komitecie Integracji Europejskiej Daniel Pawłowiec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Komitecie Integracji Europejskiej Daniel Pawłowiec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Władysław Mańkut
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
podsekretarz stanu Bogusław Winid
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bogusław Winid
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 2Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 1 2Dyskusja Senator Ludwik Zalewski
 1 2Dyskusja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bogusław Winid
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Mirosława Nykiel
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mirosława Nykiel
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wiceprezes Jarosław Król
 1 3  Senator Mirosława Nykiel
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Owczarek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: informacja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2006
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 6Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 6Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 1 6Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 6Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Władysław Mańkut
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Marek Waszkowiak
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Marek Waszkowiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Haliniak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Haliniak
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Paweł Michalak
 1 9Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 9 Wystąpienie głównego inspektora ochrony środowiska
główny inspektor Marek Haliniak
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy prokuratora generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
zastępca prokuratora generalnego Przemysław Piątek
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Wach
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 111Zapytania i odpowiedzi Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzej Rudlicki
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
zastępca dyrektora Andrzej Rudlicki
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Antoni Szymański
 112Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 112Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 12 Wystąpienie zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
zastępca dyrektora Andrzej Rudlicki
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2006 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2006 roku
 113Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Górecki
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rudnicka
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 113Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Krystyna Bochenek
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 113Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 113Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 113Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 113Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 113Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 113Dyskusja Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 113Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 113Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 113Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 113Dyskusja Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 113Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 113Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 113Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 13 Wystąpienie przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
przewodnicząca Elżbieta Kruk
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Mieczysław Szyszka
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Głosowanie nr: 24
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Wach
 1 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 47
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Mirosława Nykiel
 1 3Sprawozdania Senator Marek Waszkowiak
 1 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 48, 49
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Głosowanie nr: 50
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 51, 52
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej
Głosowanie nr: 53
 1 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 1 5Głosowanie Głosowanie
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
Głosowanie nr: 54
 1 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 7Głosowanie Głosowanie
 1 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych
Głosowanie nr: 55
 1 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 56, 57
 1 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Głosowanie nr: 58
 1 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator Paweł Michalak
 1 9Głosowanie Głosowanie
 1 9Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Głosowanie nr: 59
 110  Do kont. pkt. 10 Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 1 9Głosowanie Do kont. pkt. 9 Głosowanie
 110Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Głosowanie nr: 60
 111  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 111Głosowanie Głosowanie
 111Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 61
 112  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 112Głosowanie Głosowanie
 112Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
Głosowanie nr: 62
 113  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 113  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2006 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2006 roku
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Krystyna Bochenek
 113Głosowanie Głosowanie
 113Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Głosowanie nr: 63
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Trybuła
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Szymański
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Trybułę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Wacha
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tomasza Misiaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Wojtczaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Wojtczaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Wojtczaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Piesiewicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Piotra Boronia i Czesława Żelichowskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kaweckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kaweckiego

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.