Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  15. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkty: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkty: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
senator Jerzy Szmit
 1 Porzadek obrad Senator Zbigniew Romaszewski
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Senator Dariusz Bachalski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiana w składzie komisji senackiej
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktu: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o paszach
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad piętnastego posiedzenia
 1   Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Gelert
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Gelert
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rudnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jacek Włosowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Elżbieta Gelert
 1 1Dyskusja Senator Michał Okła
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 1Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 1Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 1 1Dyskusja Senator Jadwiga Rudnicka
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Józef Łyczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Józef Łyczak
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Bolesław Piecha
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Michał Okła
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Dyskusja Senator Michał Okła
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Beata Kempa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prokurator Prokuratury Krajowej Jerzy Gajewski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 6Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 6Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 6Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 6Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 6Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Beata Kempa
 1 6  Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 6 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Robert Smoktunowicz
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Robert Smoktunowicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Robert Smoktunowicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Beata Kempa
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o paszach
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Marek Chrapek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 8Dyskusja Senator Henryk Górski
 1 8Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Marek Chrapek
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spółdzielni europejskiej
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Beata Kempa
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 1 9Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 9Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 2   Senator Andrzej Mazurkiewicz
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Michał Okła
 2 1Sprawozdania Senator Ewa Tomaszewska
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 11
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 12
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 13
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 14
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 6Sprawozdania Senator Włodzimierz Łyczywek
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 15, 16, 17, 18, 19
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 20
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o paszach
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o spółdzielni europejskiej
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Jarosław Zieliński
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Ryszard Ciecierski
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dokumentach paszportowych
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawcaAndrzej Jaroch
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Piętak
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Piętak
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Piętak
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Piętak
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 211Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Anna Kurska
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Ludwik Zalewski
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu
podsekretarz stanu Mirosław Chaberek
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawcaMirosława Nykiel
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
sekretarz stanu Władysław Ortyl
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 214Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Władysław Ortyl
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 214Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 214Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 214Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Waszkowiak
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 215Dyskusja Senator Mirosława Nykiel
 215Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Boroń
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podsekretarz stanu Tomasz Merta
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Piotr Wach
 216Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 217Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 217Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 217Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 217Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 217Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 217Dyskusja Senator Anna Kurska
 217Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 217  Wniosek formalny o skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator Piotr Andrzejewski
 217  Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2005 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Górecki
 218Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 218Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 218Oświadczenia senatorskie Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 218Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 218Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 218Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 218Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 218Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Ryszard Bender
 218Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 218Dyskusja Senator Antoni Szymański
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej
 219Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Dariusz Górecki
 219Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 42
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 43, 44, 45, 46, 47, 48
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 211Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 49
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o dokumentach paszportowych
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 50
 212Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 64
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 65
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 66
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Szymański
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Anna Kurska
 2   Zamknięcie posiedzenia
 212Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Jana Szafrańca w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Maćkałę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Mirosława Adamczaka i Bogdana Lisieckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Jarosława Chmielewskiego i Marka Waszkowiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Okłę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Okłę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Okłę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Elżbietę Gelert
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Elżbietę Gelert

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.