Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  12. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie  posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o skreślenie z porządku obrad punktu siódmego: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
senator Stanisław
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1  Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Sprawozdania Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Robert Smoktunowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Maćkała
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jacek Sauk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rudnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych Mariusz Kamiński
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 1 1Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 1Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 1Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 1 1Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 1Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 1Dyskusja Senator Sławomir Sadowski
 1 1Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Boroń
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podsekretarz stanu Tomasz Merta
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Janusz Stańczyk
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r.
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 1 6  Senator Zbigniew Romaszewski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Głosowanie Głosowania
 1 1  Senator Zbigniew Romaszewski
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Głosowanie nr: 40
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Głosowanie Głosowanie
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa
Głosowanie nr: 41
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Głosowanie Głosowanie
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Głosowanie nr: 42
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Głosowanie Głosowanie
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.
Głosowanie nr: 43
 1 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 1 5Głosowanie Głosowanie
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r.
Głosowanie nr: 44
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad  (cd.)
 1 6  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 1 6Głosowanie Głosowanie
 1 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Głosowanie nr: 45
 2   Uczczenie minutą ciszy pamięci senatora pierwszej kadencji Zdzisława Nowickiego
 2 7  Punkty siódmy, ósmy i dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego; stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Czesław Rybka
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 2 7Zapytania i odpowiedzi Pełniący Obowiązki Szefa Kancelarii Prezydenta RP Robert Draba
 2 7Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 2 7Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 2 7Dyskusja Senator Piotr Wach
 2 7Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 2 7Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 2 7Dyskusja Senator Czesław Rybka
 2 7Dyskusja Senator Henryk Górski
 2 7Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 9 Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 7 Zamknięcie łącznej dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2005
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 210Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 210Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 210Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 210Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 210Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 210Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 210Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Dariusz Górecki
 211Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 46
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7  Wniosek formalny o łączne głosowanie nad grupą poprawek
senator Czesław Rybka
 2 7  Przyjęcie wniosku formalnego
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 47, 48, 49, 50, 51
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8  Wniosek formalny o łączne głosowanie nad grupą poprawek
senator Czesław Rybka
 2 8  Przyjęcie wniosku formalnego
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 52, 53, 54, 55
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9  Wniosek formalny o łączne głosowanie nad grupą poprawek
senator Czesław Rybka
 2 9  Przyjęcie wniosku formalnego
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 56, 57, 58, 59, 60
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Ryszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 2 Porzadek obrad Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Andrzejewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Ryszarda Ciecierskiego i Jarosława Chmielewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Jarocha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Wacha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariana Miłka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariana Miłka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Jarosława Chmielewskiego i Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Wojtczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Wojtczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Roberta Smoktunowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Roberta Smoktunowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Owczarka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego wspólnie z innymi senatorami

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.