Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  5. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich
 1   Senator Ryszard Bender
 1   Ślubowanie senatorów
 1   Senator Czesław Ryszka
 1   Senator Jarosław Lasecki
 1   Apel śląskich senatorów w związku z tragedią w Chorzowie
senator Krystyna Bochenek
 1   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Krzysztof Putra
 1   Senator Mariusz Witczak
 1   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Stefan Niesiołowski
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktu czwartego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2006
senator Mariusz Witczak
 1 Porzadek obrad Senator Marek Waszkowiak
 1 Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad piątego posiedzenia
 1 Porzadek obrad Senator Mieczysław Augustyn
 1 Porzadek obrad Senator Robert Smoktunowicz
 1 Porzadek obrad Senator Krzysztof Putra
 1 Porzadek obrad Senator Robert Smoktunowicz
 1 Porzadek obrad Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Boroń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Boroń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Boroń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Boroń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Głosowanie Tajne głosowanie
 1 1  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Maćkała
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Maćkała
 1 2Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 2Głosowanie Tajne głosowanie
 1 2  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Stefan Niesiołowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Radosław Sikorski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 3Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 1 3Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 3Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 3Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 3Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 3Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 3Dyskusja Senator Andrzej Person
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi
 1 3Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 2
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2006
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Maćkała
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Rybka
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie minister finansów
minister Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Putra
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Putra
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 2 4Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Zyta Gilowska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 2 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 4  Wniosek formalny o głosowanie bez dyskusji
senator Tomasz Misiak
 2 4  Senator Kazimierz Wiatr
 2 4  Senator Piotr Andrzejewski
 2 4  Do kont. pkt. 4 Senator Kazimierz Wiatr
 2 Głosowanie Głosowanie
 2 4  Do kont. pkt. 4 Odrzucenie wniosku formalnego o głosowanie bez dyskusji
Głosowanie nr: 3
 2 4  Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Dariusz Bachalski
 2 4Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 2 4Dyskusja Senator Krzysztof Putra
 2 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Senator Krzysztof Putra
 2   Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich
senator Janusz Gałkowski
 2   Przyjęcie wniosku formalnego
 2 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Senator Mieczysław Augustyn
 2 4Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 2 4Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 2 4Dyskusja Senator Lesław Podkański
 2 4Dyskusja Senator Adam Biela
 2 4Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 2 4Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 2 4Dyskusja Senator Marek Rocki
 2 4Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 2 4Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 2 4Dyskusja Senator Antoni Szymański
 2 4Dyskusja Senator Jacek Sauk
 2 4Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 2 4Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 2 4Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 2 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Senator Jadwiga Rudnicka
 2   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Andrzej Mazurkiewicz
 2 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Senator Rafał Ślusarz
 2 4Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 2 4Dyskusja Senator Roman Wierzbicki
 2 4Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 2 4Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 2 4Dyskusja Senator Dariusz Bachalski
 2 4Dyskusja Senator Lesław Podkański
 2 4Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 2 4Dyskusja Senator Jacek Włosowicz
 2 4Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 2 4Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 2 4Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 2 4Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 2 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
Głosowanie nr: 4
 3   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Andrzej Mazurkiewicz
 3 4Sprawozdania Do kont. pkt. 4 Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 3 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca mniejszości Krzysztof Putra
 3 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Łuczycki
 3 4Sprawozdania Senator Elżbieta Rafalska
 3 4Sprawozdania Senator Krystyna Bochenek
 3 4Sprawozdania Senator Lesław Podkański
 3 4Sprawozdania Senator Przemysław Alexandrowicz
 3 4Sprawozdania Senator Krzysztof Putra
 3 4Sprawozdania Senator Mieczysław Augustyn
 3 4Sprawozdania Senator Mieczysław Augustyn
 3 4Sprawozdania Senator Krzysztof Putra
 3 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 3 4Sprawozdania Senator Krystyna Bochenek
 3 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20, 21
 3 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Stanu w Ministerstwie FinansówElżbieta Suchocka-Roguska
 3 4Sprawozdania Senator Krystyna Bochenek
 3 4Głosowanie Do kont. pkt. 4 Głosowanie
Głosowanie nr: 22
 3   Senator Ryszard Ciecierski
 3   Senator Mieczysław Augustyn
 3   Senator Kazimierz Wiatr
 3 4Głosowanie Do kont. pkt. 4 Do kont. pkt. 4 Głosowania
Głosowanie nr: 23, 24, 25, 26, 27
 3   Senator Dariusz Bachalski
 3 4Głosowanie Do kont. pkt. 4 Głosowania
Głosowanie nr: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
 3 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy budżetowej na rok 2006
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Anna Kurska
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Michalak
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Romaszewski
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Ciecierski
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Górecki
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Mieczysław Augustyn
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Włodzimierz Łyczywek
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Janusz Gałkowski
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Bronisław Korfanty
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Żelichowski
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 3   Zamknięcie posiedzenia
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Szyszkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Massalskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bogdana Lisieckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Jarocha
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Jarocha
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Elżbietę Gelert
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Elżbietę Gelert
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk wspólnie z innymi senatorami
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Elżbietę Rafalską
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Elżbietę Rafalską
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Andrzejewskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Mazurkiewicza

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.