Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 94
20 września 2005 r.

obejmuje okres od 1 do 15 września 2005 r.

 

88. posiedzenie Senatu

 • Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2005 roku (podczas Prezydencji Luksemburskiej)
 • Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2004 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
 • Wystąpienie marszałka Longina Pastusiaka

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 88. posiedzeniu Senatu

  Posiedzenia Prezydium Senatu
  92.posiedzenie
  Uchwały

  Z prac komisji senackich
  5 września 2005 r.

  Kontakty międzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"