Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 89
5 lipca 2005 r.

obejmuje okres od 16 do 30 czerwca 2005 r.

 

83. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kinematografii
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansach publicznych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o upoważnieniu do ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r.
 • Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2004 r.

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 83. posiedzeniu Senatu

  Posiedzenia Prezydium Senatu
  89.posiedzenie
  Uchwały

  Z prac komisji senackich
  16 czerwca 2005 r.
  21 czerwca 2005 r.
  22 czerwca 2005 r.
  23 czerwca 2005 r.
  28 czerwca 2005 r.
  29 czerwca 2005 r.
  30 czerwca 2005 r.

  Kontakty międzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"