Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 87
5 czerwca 2005 r.

obejmuje okres od 16 do 31 maja 2005 r.

 

81. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010".
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 81. posiedzeniu Senatu

  Posiedzenia Prezydium Senatu
  84.posiedzenie
  85.posiedzenie
  Uchwały

  Z prac komisji senackich
  17 maja 2005 r.
  18 maja 2005 r.
  19 maja 2005 r.
  24 maja 2005 r.
  30 maja 2005 r.
  31 maja 2005 r.

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"