Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 74
20 listopada 2004 r.

obejmuje okres od 1 do 15 listopada 2004 r.

 

71. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzonej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania Polskich Sił Zbrojnych z Iraku.

Oświadczenia złożone przez senatorów na 71. posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
75.posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
2 listopada 2004 r.
3 listopada 2004 r.
4 listopada 2004 r.
10 listopada 2004 r.

Odpowiedzi na oświadczenia

Kontakty miedzynarodowe

Kronika


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"