Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 49
5 listopada 2003 r.

obejmuje okres od 16 do 31 października 2003 r.

 

47. posiedzenie Senatu
Drugie czytanie projektu uchwały w XXV rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

Oświadczenia złożone przez senatorów na 47.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
52.posiedzenie

Z prac komisji senackich
16 października 2003 r.
17 października 2003 r.
21 października 2003 r.
22 października 2003 r.
23 października 2003 r.
28 października 2003 r.
29 października 2003 r.
30 października 2003 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"