Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 31
5 lutego 2003 r.

obejmuje okres od 16 do 31 stycznia 2003 r.

 

32.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.
Informacja o pracach Konwentu Europejskiego
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego

Oświadczenia złożone przez senatorów na 32.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
36.posiedzenie

Z prac komisji senackich
22 stycznia 2003 r.
23 stycznia 2003 r.
28 stycznia 2003 r.
29 stycznia 2003 r.
30 stycznia 2003 r.

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"