Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 26
20 listopada 2002 r.

obejmuje okres od 1 do 15 listopada 2002 r.

 

27.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku leśnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmianie ustawy o przebudowie i modernizacj technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001 - 2006
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy finansach publicznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych funkcjonowaniem administracji publicznej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustawy o giełdach towarowych
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych

Oświadczenia złożone przez senatorów na 27. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
31. posiedzenie

Z prac komisji senackich
5 listopada 2002 r.
6 listopada 2002 r.
14 listopada 2002 r.
15 listopada 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"