Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 25
5 listopada 2002 r.

obejmuje okres od 16 do 31 października 2002 r.

 

26.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
Drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

Oświadczenia złożone przez senatorów na 26. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu

Z prac komisji senackich
16 października 2002 r.
22 października 2002 r.
23 października 2002 r.
24 października 2002 r.
29 października 2002 r.
30 października 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"