Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 15
5 czerwca 2002 r.

obejmuje okres od 16 do 31 maja 2002 r.

 

17.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o stanie wyjątkowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

Oświadczenia złożone przez senatorów na 17.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
21. posiedzenie
22. posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
16 maja 2002 r.
21 maja 2002 r.
22 maja 2002 r.
23 maja 2002 r.
28 maja 2002 r.
29 maja 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"