Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 12
20 kwietnia 2002 r.

obejmuje okres od 1 do 15 kwietnia 2002 r.

 

13.posiedzenie Senatu
Informacja rządu o strategii Gospodarczej "Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca"
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o stanie klęski żywiołowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianach niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rządem Republiki Litweskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, podpisanej w Wilnie dnia 12 września 1997 r.

Oświadczenia złożone przez senatorów na 13.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
17. posiedzenie

Z prac komisji senackich
3 kwietnia 2002 r.
4 kwietnia 2002 r.
5 kwietnia 2002 r.
9 kwietnia 2002 r.
10 kwietnia 2002 r.
11 kwietnia 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"