Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 9
5 marca 2002 r.

obejmuje okres od 16 do 28 lutego 2002 r.

 

10.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Polskim Rejestrze Statków
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Zmiany w składzie komisji senackiej

Oświadczenia złożone przez senatorów na 9.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
13. posiedzenie

Z prac komisji senackich
20 lutego 2002 r.
21 lutego 2002 r.
22 lutego 2002 r.
26 lutego 2002 r.
28 lutego 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"