Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 4
20 grudnia 2001 r.

obejmuje okres od 1 do 15 grudnia 2001 r.

 

5.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001
Zmiany w składzie komisji senackich

Oświadczenia złożone przez senatorów na 5. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
7. posiedzenie
Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
6 grudnia 2001 r.
7 grudnia 2001 r.
12 grudnia 2001 r.
13 grudnia 2001 r.
14 grudnia 2001 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"