Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 3
5 grudnia 2001 r.

obejmuje okres od 16 do 30 listopada 2001 r.

 

3.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa

Oświadczenia złożone przez senatorów na 3. posiedzeniu Senatu

4.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowdzajace reformę ustroju szkolnego oraz ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
Drugie czytanie projektu uchwały Senatuw sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
Zmiany w składzie komisji

Oświadczenia złożone przez senatorów na 4. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
5. posiedzenie
6. posiedzenie
Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
16 listopada 2001 r.
28 listopada 2001 r.
29 listopada 2001 r.
30 listopada 2001 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"