Ostatnia zmiana pliku: 12 czerwca 2001 r.

83. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

6, 7 czerwca 2001 r.


1. Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności. (Senat odrzucił Sprawozdanie)
druki senackie nr 610, 610A
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"- projekt pilny. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2853, 2873
druk senacki nr
640, 640A
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2035, 2067, 2785
druki senackie nr
632, 632A, 632B
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2341 i 2780
druki senackie nr
633, 633A
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2464, 2700, 2700-A
druk senacki nr
634, 634A, 634B, 634Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2521 i 2811, 2811-A
druk senacki nr
635, 635A, 635Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o genetycznie zmodyfikowanych organizmach. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2587 i 2815
druki senackie nr
636, 636A, 636B, 636Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1431, 1431-A, 2615 i 2615-A
druk senacki nr
637, 637A, 637B, 637Z
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1422, 2621 i 2621-A
druk senacki nr
638, 638A, 638B, 638Z
Uchwała, opis w Diariuszu


- Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu