Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 42
20 lipca 1999 r.

obejmuje okres od 1 do 15 lipca 1999 r.

 

38 posiedzenie Senatu RP
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Łodzi
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu "Medalu Wojska Polskiego"
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi
Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 17 października 1991 roku o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw

Oświadczenia złożone przez senatorów na 38. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenia Prezydium Senatu
60 posiedzenie
61. posiedzenie

Uchwały Prezydium Senatu

Z prac komisji senackich
1 lipca 1999 r.
12 lipca 1999 r.
13 lipca 1999 r.
14 lipca 1999 r.
15 lipca 1999 r.

Kontakty międzynarodowe

Senat i Polonia

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka

 


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"