Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 9
5 marca 1998 r.

obejmuje okres od 16 do 28 lutego 1998 r.

 

Posiedzenia Prezydium Senatu RP

Z prac komisji senackich
17 lutego 1998 r.
19 lutego 1998 r.
20 lutego 1998 r.

Wymiana międzynarodowa

Komunikaty

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Uchwały Prezydium Senatu RP


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"