Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment


WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

17 lutego br. wizytę w Senacie RP złożył minister obrony Republiki Włoskiej Beniamino Andreatta. Gościa przyjął wicemarszałek Senatu Andrzej Chronowski, w spotkaniu uczestniczył także wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski i wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej senator Andrzej Ostoja-Owsiany.

Wicemarszałek A. Chronowski poinformował włoskiego gościa, że wszystkie siły polityczne polskiego parlamentu są zgodne co do kierunku polityki zagranicznej naszego państwa. Konsekwencją takiego stanowiska jest dążenie Polski do struktur europejskich. Wicemarszałek wyraził nadzieję, że Włochy opowiedzą się za poszerzeniem NATO i przyjęciem Polski w skład państw członkowskich. Wicemarszałek Senatu zapewnił jednocześnie, że Polska przyjmie na siebie wszelkie obowiązki z tym związane.

Minister B. Andreatta przypomniał, że od kilku lat opowiada się za wprowadzeniem Polski do struktur europejskich. Jego zdaniem, ratyfikacja protokołów akcesyjnych Polski do NATO przez Republikę Włoską jest już tylko kwestią czasu. Rząd włoski przyjął teksty ratyfikacyjne. Obecnie sprawa trafiła do parlamentu. Jak zapewnił minister B. Andreatta, 90% włoskich parlamentarzystów jest za poszerzeniem NATO i pod koniec kwietnia lub na początku maja br. proces ratyfikacyjny zostanie zakończony.

* * *

18 lutego br. w Budapeszcie spotkali się przewodniczący komisji spraw zagranicznych i obrony parlamentów Polski, Węgier i Czech. Spotkanie odbyło się w tej samej sali parlamentu węgierskiego, w której 7 lat temu trzy kraje utworzyły Grupę Wyszehradzką.

Polski parlament reprezentowali: przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Władysław Bartoszewski, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej senator Stefan Jurczak, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych poseł Czesław Bielecki oraz przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Bronisław Komorowski.

Podczas spotkania parlamentarzyści Polski, Czech i Węgier stwierdzili, że idea współpracy trzech krajów żyje, współpracę tę należy kontynuować, a powinna ona dotyczyć nie tylko dążeń do członkostwa w NATO, ale także w Unii Europejskiej i spraw bezpieczeństwa regionu. Opowiedzieli się za tym, aby "cała Europa Środkowa była organiczną częścią integracji euroatlantyckiej", po spełnieniu warunków przez kraje chcące w niej uczestniczyć.

Parlamentarzyści wydali wspólne oświadczenie, w którym podkreślono potrzebę współpracy regionalnej i to, że tylko bezpieczna i silna Europa Środkowa może rozwijać przyjazne kontakty i współpracę z Rosją i Ukrainą.

Stwierdzono, że wstęp do NATO powinien pozostać otwarty dla innych krajów europejskich, które chcą dołączyć do Sojuszu Atlantyckiego. W interesie bezpieczeństwa regionalnego jest zaś przyjęcie do NATO Słowenii, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii i Słowacji. Parlamenty w Warszawie, Budapeszcie i Pradze chcą pomagać tym krajom w ich staraniach.

W Budapeszcie mówiono także, że NATO oczekuje od trzech krajów, iż będą współpracować ze sobą w dziedzinie wojskowej, w tym w rozbudowie infrastruktury wojskowej.

Po siedmiu latach od rozpoczęcia współpracy wyszehradzkiej oceniono na spotkaniu w Budapeszcie, że idea ta jest żywa i może się dalej rozwijać z korzyścią dla stabilności regionu. Służy także dobremu wizerunkowi trzech krajów na świecie. Stwierdzono, iż ich integracja euroatlantycka wiąże się bezpośrednio z sukcesem przekształceń demokratycznych w Polsce, na Węgrzech i w Czechach. Po przyjęciu do NATO państwa te i ich parlamenty chcą ściśle współpracować w dążeniu do integracji z UE.

Ustalono, że parlamenty Polski, Węgier i Czech będą regularnie, co pół roku, konsultować się w sprawach bezpieczeństwa regionalnego i globalnego oraz współpracy. Następne trójstronne spotkanie szefów komisji spraw zagranicznych i obrony odbędzie się w Warszawie, a kolejne w Pradze.

* * *

23 lutego br. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Rady Głównej francuskiego Departamentu Loir-et-Cher Roger Goemaere. Francuskiego gościa przyjął wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski, w spotkaniu uczestniczył także senator Wiesław Pietrzak.

Podczas rozmów wicemarszałek Senatu został poinformowany o współpracy kulturalnej, gospodarczej i turystycznej między gminami polskich Mazur a Departamentem Loir-et-Cher.

* * *

24 lutego br. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Mongolsko-Polskiej Grupy Bilateralnej Parlamentu Mongolii Adyagijn Ganbaatar. Gościa przyjął wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Polsko-Mongolskiej Grupy Parlamentarnej poseł Maciej Jankowski.

A. Ganbaatar poinformował wicemarszałka o sytuacji gospodarczej Mongolii i chęci nawiązania współpracy z polskim biznesem.

Obaj rozmówcy podkreślili potrzebę rozwijania kontaktów parlamentarnych. Przewodniczący MPGP poruszył też kwestię polskiej placówki dyplomatycznej w Mongolii; wznowienie jej działalności - zdaniem A. Ganbaatara - ożywiłoby kontakty między naszymi państwami.


Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment