Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment


KOMUNIKATY

W dniach 17-20 lutego br. marszałek Alicja Grześkowiak wzięła udział w pielgrzymce dziękczynnej diecezji toruńskiej. Pielgrzymkę, w której wzięło udział 600 wiernych, prowadzili biskupi toruńscy ordynariusz ks. Andrzej Suski i sufragan ks. Jan Chrapek, a towarzyszyli jej przedstawiciele władz Torunia i województwa toruńskiego.

19 lutego br. pielgrzymi toruńscy zostali przyjęci przez papieża Jana Pawła II na specjalnej audiencji w Sali Klementyńskiej w Pałacu Apostolskim. W czasie audiencji członkowie władz miasta wręczyli Janowi Pawłowi II dyplom Honorowego Obywatela Torunia.

Pielgrzymi z Torunia przybyli do Rzymu, by podziękować Ojcu Świętemu za ubiegłoroczną beatyfikację Matki Marii Karłowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Boskiej.

* * *

19 lutego br., podczas przerwy w posiedzeniu Senatu, odbyło się spotkanie z zaproszonymi na obrady ambasadorami państw, które w tym roku przewodniczą pracom UE. W spotkaniu, któremu przewodniczył wicemarszałek Andrzej Chronowski, wzięli udział: ambasador Wielkiej Brytanii Christopher Hum, Austrii - Peter Pramberger, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce Rolf Timans oraz przewodniczący senackich komisji - Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej - Wiesław Bartoszewski, Gospodarki Narodowej - Kazimierz Kleina.

* * *

19 lutego br., w przerwie senackiej debaty integracyjnej, odbyła się konferencja prasowa przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senatora Władysława Bartoszewskiego na temat zadań stojących przed Polską w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej. W konferencji wzięli udział także przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senatorowie Kazimierz Kleina i Adam Glapiński, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Józef Frączek oraz przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Piotr Ł.J. Andrzejewski, a także główny negocjator członkostwa Polski w UE minister Jan Kuł akowski.

* * *

20 lutego br. w Pałacu Prezydenckim zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, zwołana przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

W posiedzeniu rady, której przewodniczył prezydent, wzięli udział: marszałek Sejmu Maciej Płażyński, marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, premier Jerzy Buzek, minister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz, minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek, minister spraw wewnętrznych i administracji Janusz Tomaszewski, minister finansów Leszek Balcerowicz, prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz sekretarz RBN szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marek Siwiec.

Pierwsze w tym roku posiedzenie rady dotyczyło sytuacji w Zatoce Perskiej i udziału Polski w wypełnianiu rezolucji Narodów Zjednoczonych wobec Iraku oraz integracji ze strukturami NATO w kontekście spotkania na szczycie Trójkąta Weimarskiego w Poznaniu.

* * *

23 lutego br. prezydent Aleksander Kwaśniewski - w obecności premiera Jerzego Buzka, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, marszałka Senatu Alicji Grześkowiak, nuncjusza apostolskiego abp. Józefa Kowalczyka - podpisał dokumenty ratyfikacyjne Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

* * *

25 lutego br. marszałek Alicja Grześkowiak przyjęła grupę byłych medalistów olimpijskich: Marię Kwaśniewską-Maleszewską (medal brązowy w rzucie oszczepem w 1936 r.), Józefa Grudnia (medal złoty w boksie w 1964 r.), Wiesława Rudkowskiego (medal srebrny w boksie w 1972 r.), Mieczysława Nowickiego i Tadeusza Mytnika (medale srebrne w kolarstwie w 1976 r.), a obecnie działaczy Komisji Współpracy z Olimpijczykami Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Byli medaliści przedstawili problemy związane z trudną sytuacją życiową, w jakiej znajduje się wielu ich kolegów. W Polsce żyje obecnie około 240 byłych olimpijczyków.

Podczas spotkania rozważano możliwość podjęcia przez Senat w porozumieniu z Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki inicjatywy ustawodawczej w sprawie rozwiązania tego problemu.

W spotkaniu uczestniczyli również senatorowie Marcin Tyrna - przewodniczący Klubu Senatorów AWS, i Maciej Świątkowski - przewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu, oraz Witold Krebok - wiceprezes Urzędu Kultury Fizycznej.


Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment