Komisja Nadzwyczajna
do spraw inicjatywy ustawodawczej
w sprawie zmiany przepisów
o obywatelstwie polskim

Senatu RP III Kadencji

(20.06.1997 r. - 19.10.1997 r.)