Rozmiar: 17337 bajtów

Leszek Juliusz Lackorzyński

Zmarł 3.01.2019 r.

Senator z województwa gdańskiego

Kandydat Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność"Członek:
Komisji Obrony Narodowej
[o komisji]
Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim
[o komisji]

Biogram