Rozmiar: 16877 bajtów

Piotr Łukasz J.Andrzejewski

Senator z województwa tarnowskiego

Kandydat Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność""

Senator I i II kadencji Senatu RP


Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim [o komisji]
Zastępca przewodniczącego Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych
[o komisji]
Członek:
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
[o komisji]

Biogram