Senat w historii i dzisiaj

Wybrane akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę)

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora (PDF)

Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Regulamin Senatu RP (PDF)

Zarządzenie Marszałka Senatu w sprawie dostępu do informacji publicznej oraz zasad wstępu na posiedzenie Senatu i komisji senackich (PDF)