Senat w historii i dzisiaj

Senat RP

Senat w systemie konstytucyjnym (pdf)

Funkcjonowanie organów Senatu (pdf)

Komisje senackie (pdf)

Jak powstaje ustawa (pdf)

Obowiązki i prawa senatora (pdf)

Udział Senatu III RP w życiu Polaków za granicą (pdf)

Mała statystyka Senatu I - VI kadencji (pdf)

Mała statystyka Senatu VII kadencji (pdf)

Wybrane dane o pracy Senatu 1989 - 2009 (pdf)

Statystyki posiedzeń Senatu 1989 - 2010 (pdf)

Inicjatywy ustawodawcze Senatu I - II kadencji (pdf)

Inicjatywy ustawodawcze Senatu III - IV kadencji (pdf)

Inicjatywy ustawodawcze Senatu V - VI kadencji (pdf)

Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia kadencji Sejmu i Senatu od 1989 r. (pdf)

Kancelaria Senatu (pdf)