Przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej

Od dnia 1 kwietnia 2008 r. rozpoczyna pełnienie obowiązków w Brukseli przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej - pani Magdalena Skulimowska.

Przedstawiciel zatrudniony jest w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej na podstawie porozumienia pomiędzy Szefem Kancelarii Senatu a Dyrektorem Generalnym Służby Zagranicznej.

Celem ustanowienia Przedstawiciela jest zapewnienie Senatowi, a w szczególności Komisji Spraw Unii Europejskiej, bieżącego dostępu do informacji o pracy instytucji unijnych i o przebiegu wspólnotowego procesu legislacyjnego.

Do obowiązków Przedstawiciela należy:

  1. reprezentowanie - w ramach posiadanych uprawnień - Kancelarii Senatu w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej i Radzie, w odpowiednich przedstawicielstwach państw członkowskich, jak również w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE,
  2. informowanie Senatu RP o działalności Parlamentu Europejskiego oraz odpowiednich instytucji UE o sprawach będących w zakresie zainteresowań organów Senatu RP, w szczególności o przebiegu procesu legislacyjnego w odniesieniu do projektów aktów prawa UE opiniowanych przez Komisję Spraw Unii Europejskiej,
  3. przekazywanie członkom i organom Parlamentu Europejskiego informacji o działalności Senatu RP,
  4. udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej w kontaktach pomiędzy organami i przedstawicielami Senatu a organami i członkami Parlamentu Europejskiego.