Spotkania przed 1 lipca 2011 r.

Przed rozpoczęciem prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej komisje branżowe Parlamentu Europejskiego odbyły cykl wizyt obejmujących spotkania z polskim rządem oraz przedstawicielami Sejmu i Senatu.

Parlament odwiedziły komisje:

19 kwietnia 2011 r. – Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), Galeria

18 maja 2011 r. – Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM),

19 maja 2011 r. – Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), Galeria

19 maja 2011 r. – Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON),

19-20 maja 2011 r. – Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia                                Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), Galeria

25 maja 2011 r., Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO), Galeria

27 maja 2011 r. – Komisja Budżetu (BUDG),

17 czerwca 2011 r. – Komisja Prawa (JURI), Galeria

28 czerwca 2011 r. – Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA),

28 czerwca 2011 r. – Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), Galeria

Podczas spotkań z parlamentarzystami, przedstawicielami właściwych komisji branżowych Sejmu i Senatu członkowie Komisji Parlamentu Europejskiego omawiali priorytety polskiej prezydencji, sprawy znajdujące się w agendzie UE, a także pozostałe interesujące zagadnienia, znajdujące się w zakresie kompetencji danej komisji.

Notatki ze spotkań i wydarzeń do 1 lipca 2011 r.

  1. Wizyta studyjna do Brukseli 19–21 kwietnia 2011 r. Europejskiego (EMPL)
  2. Spotkanie senatorów i posłów z przedstawicielami Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Parlamentu Europejskiego (EMPL)
  3. Spotkanie senatorów i posłów z przedstawicielami Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)
  4. Spotkanie senatorów i posłów z przedstawicielami Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  5. Wizyta w parlamencie Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego Klausa Welle
  6. Spotkanie Konwentów Sejmu i Senatu z Konferencją Przewodniczących Parlamentu Europejskiego