Prace komisji

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

  1. Józef Bergier - zastępca przewodniczącego Komisji
  2. Ryszard Górecki - zastępca przewodniczącego Komisji
  3. Adam Massalski
  4. Antoni Krzysztof Piechniczek
  5. Tadeusz Wojciech Skorupa
  6. Zbigniew Szaleniec
  7. Piotr Wach- zastępca przewodniczącego Komisji
  8. Kazimierz Wiatr - przewodniczący Komisji
Sekretariat: tel. 0-22 694-93-55, fax 0-22 694-94-38, e-mail: knes@nw.senat.gov.pl
Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy