Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 19.08.2010 r

57. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

8, 9 i 10 czerwca 2010 r.


1.

Informacja rządu na temat badania przyczyn katastrofy samolotu TU-154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r. Senat w dniu 8 czerwca 2010 r. zapoznał się z Informacją rządu na temat badania przyczyn katastrofy samolotu TU-154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r.

 

2.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka. Senat w dniu 10 czerwca 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 857, 857 S
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Senat w dniu 10 czerwca 2010 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy..
druki sejmowe nr 2875, do druku nr 2875, 3031, 3031-A
druki senackie nr 889, 889 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 10 czerwca 2010 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy..
druki sejmowe nr 1852, do druku nr 1852, 2974, 2974-A
druki senackie nr 885, 885 A, 885 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat w dniu 10 czerwca 2010 r. wprowadził poprawki (26) do ustawy.
druki sejmowe nr 1628, 2998, 2998-A
druki senackie nr 884, 884 A, 884 B, 884 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Senat w dniu 10 czerwca 2010 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 812, do druku nr 812, 3029
druki senackie nr 886, 886 A, 886 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Senat w dniu 10 czerwca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2948, do druku nr 2948, 3022
druki senackie nr 883, 883 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. Senat w dniu 10 czerwca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2914, 3014
druki senackie nr 880, 880 A, 880 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Senat w dniu 10 czerwca 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 812, 812 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny. Senat w dniu 10 czerwca 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 837, 837 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sporcie. Senat w dniu 10 czerwca 2010 r. wprowadził poprawki (21) do ustawy.
druk sejmowy nr 2313, do druku nr 2313, 2374, do druku nr 2374, 2940, 2940-A
druki senackie nr 887, 887 A, 887 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Debata nad programem prac Komisji Europejskiej na 2010 r. Senat w dniu 10 czerwca 2010 r. przeprowadził debatę nad programem prac Komisji Europejskiej na 2010 r.
druki senackie nr 879, 879dod
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.