Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 27.04.2011 r.

WYKAZ WIZYT STUDYJNYCH
Komisji Gospodarki Narodowej


1. 16 czerwca 2009 r.
Instytut Lotnictwa w Warszawie
2. 15 marca 2011 r.
Instytut Lotnictwa w Warszawie
3. 24 marca 2011 r.
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec
4. 19-21 kwietnia 2011 r.
Komisja Europejska - Bruksela