Prace komisji

 

15 marca 2011 r. przedstawiciele Komisji Gospodarki Narodowej w składzie: sen. Jan Wyrowiński, sen. Jan Dobrzyński, sen. Tadeusz Gruszka, sen. Antoni Motyczka, sen. Władysław Ortyl, sen. Andrzej Owczarek i sen. Eryk Smulewicz ponownie odwiedzili Instytut Lotnictwa w Warszawie.

W trakcie wizyty senatorowie zapoznali się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz realizowanymi projektami innowacyjno-badawczymi. Projekty powyższe realizowane są ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ze środków własnych oraz w ramach partnerstwa z firmami zagranicznymi.

Wiedza i doświadczenie kadry, certyfikowane procedury, najwyższej jakości laboratoria oraz gwarantowana jakość są zauważane i cenione na rynkach całego świata. W wyniku świadczonych usług Instytut corocznie odnotowuje 20% wzrost zatrudnienia i wyników finansowych.

Senatorowie wyrazili swoje uznanie dla realizowanej przez Instytut strategii oraz osiągnięć badawczo- naukowych.