Prace komisji

 

16 czerwca 2009 r. przedstawiciele Komisji Gospodarki Narodowej odbyli wizytę studyjną w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

Instytut Lotnictwa jest głównym centrum badawczo-rozwojowym i projektowym w Polsce w dziedzinie lotnictwa. W zakresie nowoczesnych technologii świadczy usługi kilkudziesięciu przedsiębiorstwom w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i Kanadzie. Współpracuje również z wieloma uczelniami, instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi i laboratoriami przemysłowymi na całym świecie, które dostrzegły potencjał badawczy Instytutu oraz możliwość efektywnego wykorzystania polskiej kadry inżynierskiej. M.in. we współpracy z firmą General Electric powstał silny ośrodek projektowania i badań silników turbinowych, urządzeń energetycznych i aparatury stosowanej w wydobyciu, transporcie i przetwórstwie gazu i ropy naftowej. Ponadto Instytut współpracuje z: Pratt & Whitney, Sikorsky, Hamilton Sundstrand, Airbus SA z Francji, Airbus UK oraz wieloma innymi podmiotami na świecie.

W trakcie wizyty senatorowie zapoznali się z zakresem prowadzonych badań i wyposażeniem stanowisk badawczo-laboratoryjnych, osiągnięciami naukowymi Instytutu oraz współpracą krajową i międzynarodową. Odbyło się również spotkanie i dyskusja na temat roli i zadań zaplecza naukowo-badawczego w aktualnej sytuacji przemysłu lotniczego w Polsce. W spotkaniu oprócz senatorów i władz Instytutu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Badań Kosmicznych, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Rzeszowskiej oraz Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.