Senatorowie

Spis
oświadczeń senator Jadwigi Rotnickiej,

VII kadencja

  • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
  • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie gospodarki odpadami (odpowiedź).
  • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych budowy pawilonu kardiochirurgii dziecięcej i kardiologii wraz z oddziałami kardiologii wad wrodzonych dorosłych i torakochirurgii dziecięcej w Poznaniu (odpowiedź).
  • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie ustawy metropolitalnej (odpowiedź).
  • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska w sprawie gospodarowania odpadami (odpowiedź).