Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Antoniego Piechniczka,
VII kadencja

 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki w sprawie regulacji prawnych dotyczących kultury fizycznej (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie zasady finansowania Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" 2007-2013 (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie reorganizacji Straży Granicznej (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podjęcia działań zmierzających do umożliwienia rencistom i emerytom nieosiągającym dochodu z innych poza rentą i emeryturą źródeł przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie piłkarzy Tomasza M. (Odra Wodzisław) i Jacka B. (Śląsk Wrocław) (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie uporządkowaniu problemów polskiej piłki nożnej (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej (odpowiedź) oraz do ministra sportu i turystyki (odpowiedź) w sprawie zwiększenia liczby zajęć sportowych, a także przekazania środków finansowych przeznaczonych na rozwój fizyczny młodzieży bezpośrednio do szkół.
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie dotyczącego przyznania prawa do organizacji Centrum Pobytowego Euro 2012 Ustroniowi (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie organizacji Euro 2012 (odpowiedź).